Quốc hội Việt Nam với việc bảo đảm và thực hiện quyền con người

Toàn văn bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, UVTWĐ, Chủ tịch Quốc hội về việc bảo đảm và thực hiện quyền con người của Quốc hội Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phú Trọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!