Hiến chương ASEAN là sự kiện đánh dấu bước ngặt quan trọng trong sự phát triển ASEAN

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trả lời phỏng vấn báo Bưu điện Băng Cốc(BĐBC) với nội dung xây dựng cộng đồng ASEAN theo hiến chương và cơ chế mới, về sự hợp tác song phương và tiểu vùng, về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính liên quan đến Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!