Hồ sơ nhân quyền Mỹ năm 2008

Nội dung Hồ sơ nhân quyền Mỹ năm 2008, tài liệu do Văn phòng báo Quốc Vụ viện Trung Quốc công bố ngày 25-2-2009, phản ánh mặt trái trong xã hội nước Mỹ về cuộc sống an ninh cá nhân, về các quyền dân sự chính trị, quyền kinh tế văn hóa, phân biệt chủng tộc, quyền của phụ nữ và trẻ em và ghi nhận việc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!