Rừng Ma

Phóng sự về một nghĩa trang Huyền Táng duy nhất còn tồn tại ở Việt Nam, đó là một tập tục của đồng bào Giẻ Triêng, thuộc xã Đắk Long, huyện Đăkglei tỉnh Kon Tum, là một trong năm kiểu táng: địa táng, thủy táng, hỏa táng, huyền táng và thiên táng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trương, Duy Nhất
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!