Hà Nội có cầu Long Biên

Cầu Long Biên một di tich lịch sử nâng tầm vóc của Hà Nội cần được tôn tạo, giữ gìn và tạo cảnh quan xứng tầm với cây cầu ngàn năm tuổi

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Trung Quốc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!