Sự thật không thể bị bóp méo

Cuộc hội thảo tầm cỡ quốc gia về Biển Đông tại Hà Nội ngày 17-3-2009 đã mở ra một giai đoạn mới cho các nhà nghiên cứu VN về Hoàng Sa, Trường Sa, khẳng định một cách rõ ràng chủ quyền của VN trên biển Đông

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!