Hai bản đồ quý khẳng định chủ quyền Việt Nam ở Trường Sa và Hoàng Sa

Việc phát hiện ra hai bản đồ quý trong cuốn An Nam đồ chí - thư tịch bản đồ đầu tiên của Trung Quốc và Bản đồ An Nam đại quốc hoạ đồ - do Giám mục Taberd vẽ năm 1838 đã thực sự minh chức về chủ quyền của VN đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!