Khái niệm kẻ thù qua các đời Tổng thống Mỹ

Quan điểm của 8 đời tổng thống Mỹ về khái niệm kẻ thù để chỉ các nước đi ngược lại tư tưởng của mình. Với tân Tổng thống B.Obama việc thay đổi khái niệm kẻ thù vì muốn chấm dứt quá trình kéo dài hàng thế kỷ lạm dụng quyền hành pháp của nước Mỹ nhằm xây dựng một nước Mỹ mạnh hơn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thu Thảo
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!