Hạn điền nới hay bỏ

Hội thảo lấy ý kiến đề xuất, sửa đổi chính sách, pháp luật đất đai liên quan đến SXNN do Bộ NNPTNT và tổ chức lương thực của LHQ (FAO) được tổ chức ngày 23-3-2009, tại tp.HCM đề xuất vấn đề hạn điền và hạn thời gian sử dụng đất ảnh hưởng đời sống nông dân...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Sơn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!