Thế giới toàn cảnh Ramses: Nghiên cưú tổng hợp thường niên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp về hệ thống kinh tế và các vấn đề có tính chất chiến lược trên thế giới-RAMSES 2001\

Sách trình bày khái quát bức tranh toàn cảnh thế giới về: đổi mới công nghệ sản xuất và tình trạng bần cùng hóa ở một số nơi trên thế giới; Quản lý các vùng tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái; Vấn đề chủ quyền quốc gia; Tình trạng tội phạm chiến tranh và xung đột ở một số nước và khu vực...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Đức Thành
Tác giả tập thể: Viện Quan hệ Quốc tế Pháp
Đồng tác giả: Dương, Văn Quang, Nguyễn, Quang Chiến, Phạm, Thị Thanh Huyền, Pierre Jacquet, Thierry de Montbinal
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327 Th250g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn