Sắc chỉ của triều đình Nguyễn đưa quân bảo vệ đảo Hoàng Sa năm 1834: Khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Về tờ lệnh Sắc chỉ của triều Nguyễn - Bảo vật quốc gia được tìm thấy bản mệnh lệnh thời Minh Mạng năm 1834, đây là thông điệp khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Đình Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!