Tây Nguyên: Các dự án bôxit chuyển động

Ghi nhận của phóng viên báo Tuổi trẻ về không khí làm việc tại Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắc Nông) thuộc hai dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên đã khởi động...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!