Tờ lệnh khẳng định chủ quyền Hoàng Sa

Phát hiện đầu tiên toàn bộ văn bản tiếng Hán tờ lệnh của nhà Nguyễn khẳng định chủ quyền của Hoàng Sa-Nội dung dịch ra tiếng Việt được công bố ngày 9-4-2009 cho thấy triều đình cử đội quân thiện chiến tập hợp những lính tinh nhuệ nhất ở các làng chài ven biển Quảng Ngãi đi làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa hà...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trà Sơn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!