Sự trỗi dậy của Taliban

Lực lượng Taliban được sự hỗ trợ của tổ chức bên ngoài đã trỗi dậy đang từng bước gây khó khăn cho chính phủ Pakistan, tuyên bố của Taliban rút quân khỏi khu vực chiến lược không làm giảm bớt thanh thế của tổ chức này

Lưu vào:
Tác giả chính: Trùng Quang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!