Bauxite Tây Nguyên cái nhìn cận cảnh

Ngày 24-4-2009, Bộ Chính trị đã có kết luận về quy hoạch phân vùng, khai thác, chế biến sử dụng bauxite giai đoạn 2007-2015. Bài giới thiệu về bức tranh toàn cảnh về khu vực khai thác Bauxite Tây Nguyên, những băn khoăn về cơ chế giám sát ô nhiễm môi trường khi công trình...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Chí Tùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!