Bộ luật Tố tụng hình sự 2003: 7 vấn đề cần sửa đổi, bổ sung

Qua thực tiễn công tác, tác giả đề nghị sửa đổi, bổ sung 7 vấn đề trong các Điều 44, 45, 55, 57, 79, 180 và 185 trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 cho hợp với tình hình thực tiễn hiện nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Linh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!