Trung Quốc giúp đỡ Việt nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp

Mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam-Trung Quốc, đặc biệt là sự giúp đỡ về tinh thần và vật chất của Trung Quốc cho Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Trọng Trung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!