Chiến thắng Điện biên Phủ là cái mốc bằng vàng của Lịch sử

Những nguyên nhân làm nên lịch sử Điên Biên Phủ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đó là một pho sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh dành độc lập dân tộc...

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Đình Khánh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!