Một trăm ngày cầm quyền của đảng Dân chủ Mỹ

Bài phân tích về 100 ngày cầm quyền đầu tiên của tổng thống và chính phủ mới ở Mỹ. Vị tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, ông B.Obama có những khác biệt so với người tiền nhiệm, rõ nhất là trong lĩnh vực đối ngoại...

Lưu vào:
Tác giả chính: Xuân Hiệu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!