Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, xưa và nay

Cảm nhận của phóng viên Thời báo Los Angeles về con đường Trường sơn, con đường cách mạng qua quá trình tiếp xúc thân tình và cảm động với những người bạn Việt Nam...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!