Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận của Bộ chính trị Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bô-xít

Giới thiệu toàn văn Công văn số 650/TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai Kết luận của Bộ chính trị về khai thác bô-xít Tây nguyên

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!