Làng Ho - nơi bắt đầu của đường Hồ Chí Minh huyền thoại

Làng Ho - nơi 50 năm trước từng là điểm xuất phát của "đường Trường Sơn huyền thoại" đã đổi thay rất nhiều, từ một nơi hoang vu, rậm rạp, ngày nay đã trở thành một địa chỉ kinh tế, văn hoá ở miền Tây Quảng Bình

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hoà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!