Mối đe doạ từ Taliban

Tóm tắt quá trình hình thành, cơ chế hoạt động và những mối đe dọa từ Taliban-một phong trào Hồi giáo dòng Sumi, từng cầm quyền tại Afghanistan từ năm 2001 đến 2006

Lưu vào:
Tác giả chính: Trùng Quang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!