Đưa bôxit lên bàn nghị sự của Quốc hội

Vấn đề khai thác bôxit ở Tây Nguyên sẽ được Chính phủ báo cáo bổ sung trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 5 lần này. Một số ý kiến của đại biểu Quốc hội cho rằng cần thận trọng khi chạm vào Tây nguyên, và cần có sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Văn Thành
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!