Họp báo trước kỳ họp Quốc hội: Chưa định bán cổ phần bô-xít cho nước ngoài

Nội dung trả lời phỏng vấn của Chủ nhiệm VPQH Trần Đình Đàn, tại buổi họp báo trước kỳ họp Quốc hội về những nội dung cử tri quan tâm, trong đó có vấn đề khai thác bô-xít ở Tây Nguyên...

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Kiên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!