Các dự án Bauxite tại Tây Nguyên sẽ được thẩm tra nghiêm túc

Nội dung trả lời phỏng vấn báo chí của Ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ nhiệm UBKH, CN&MT của Quốc hội về nội dung QH tiến hành thẩm tra các dự án tại Tây Nguyên

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!