Hai bước thụt lùi của ông Obama

Ông Obama gặp hai khó khăn bị dư luận chỉ trích, đó là: Kế hoạch đóng của nhà tù tai tiếng Guantanamo và quyết định không cho công bố những bức ảnh ngược đãi tù nhân, theo ông Obama, việc này có thể gây hại tới an ninh quốc gia

Lưu vào:
Tác giả chính: Gia Khánh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!