Trích dẫn APA

Gia Khánh. Hai bước thụt lùi của ông Obama.

Chicago Style Citation

Gia Khánh. Hai Bước Thụt Lùi Của ông Obama.

Trích dẫn MLA

Gia Khánh. Hai Bước Thụt Lùi Của ông Obama.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.