Ưu tư bauxite, lo ngại lạm phát

Ngày 26-5-2009, Quốc hội thảo luận về kinh tế-xã hội, đa số đại biểu QH còn phân vân về hiệu quả dự án khai thác BAUXITE và lo ngại lạm phát quay trở lại khi kích cầu khiến bội chi ngân sách...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!