Đập nước hủy diệt các con sông

Trên thế giới hiện có khoảng 400.000 con đập, theo các nhà khoa học, các đập nước đã gây ra những tác động hết sức nghiêm trọng tới hệ sinh thái các con sông. Nước Mỹ đã ngừng xây đập từ giữa thập niên 1990

Lưu vào:
Tác giả chính: Hiếu Trung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!