Đặc biệt tin cậy vị đại sứ ở Oasinhtơn qua sáu đời tổng thống Mỹ: Sách tham khảo\

Sách trình bày lịch sử quan hệ ngoại giao giữa Liên xô và Mỹ trong những năm 1960-1990. Phác họa bức tranh khá đầy đủ về mối quan hệ Xô-Mỹ đầy phức tạp; Vach trần những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của Mỹ; Đặc biệt nhấn mạnh sự thỏa hiệp vô nguyên tắc và sự phản bội của Goócbachốp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Anatôli Đôbrưnhin
Đồng tác giả: Trịnh Trung
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 973 Đ113b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn