Dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên: Chủ yếu dùng lao động Việt Nam

Chính phủ có báo cáo gửi ĐBQH những nội dung liên quan đến việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên, đặc biệt là vấn đề ĐBQH băn khoăn về số lượng lao động người nước ngoài, theo số liệu đến đầu năm 2009 người TQ là 600, LĐVN khoảng 350...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan Thảo
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!