Trích dẫn APA

Phan Thảo. Dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên: Chủ yếu dùng lao động Việt Nam.

Chicago Style Citation

Phan Thảo. Dự án Khai Thác Bauxite ở Tây Nguyên: Chủ Yếu Dùng Lao động Việt Nam.

Trích dẫn MLA

Phan Thảo. Dự án Khai Thác Bauxite ở Tây Nguyên: Chủ Yếu Dùng Lao động Việt Nam.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.