Trích dẫn APA

(2001). Các văn bản pháp luật hiện hành về an toàn và kiểm soát bức xạ. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Các Văn Bản Pháp Luật Hiện Hành Về an Toàn Và Kiểm Soát Bức Xạ. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001.

Trích dẫn MLA

Các Văn Bản Pháp Luật Hiện Hành Về an Toàn Và Kiểm Soát Bức Xạ. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.