Giải trình thêm về bô-xít, chủ quyền biển đảo

Sáng 13-6-2009, phiên chất vấn cuối cùng tại kỳ họp Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn sinh Hùng trình bầy rõ thêm quan điểm của Đảng, Chính phủ trong việc triển khai dự án bô-xít và chủ quyền biển đảo...

Lưu vào:
Tác giả chính: Nghĩa Nhân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!