Mặt trái của những con đập thủy điện

Báo ôộng về môi trường đối với con sông Mêkông đang bị hủy hoại bởi các quốc gia thi nhau xây dựng đập thủy điện. Trong đó có Trung quốc và Campuchia đang tận hưởng nguồn lợi từ con sông này gây khó khăn cho hàng triệu người sống hai bên bờ.......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tam Hương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!