Địa danh Hoàng Sa trong Châu bản triều Nguyễn

10 sự kiện lịch sử minh chứng Hoàng Sa là chủ quyền của nhân dân Việt Nam, bắt đầu từ thời phong kiến trong Châu bản triều Nguyễn, từ năm 1838-1847, các triều Minh mệnh và Thiệu Trị có những văn bản của triều đình thưởng cho thần dân có công với địa danh này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hải Đường
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!