Bế mạc đại hội đồng AIPA-30

Ngày 5-8-2009, tại tp.Pattaya, Thái Lan, Đại hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các quốc gia ĐNA lần thứ 30 đã kết thúc. Đại hội thông qua 29 nghị quyết và quyết định đại hội lần tới sẽ được tổ chức tại thủ đô Hà Nội nước CHXHCNVN...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!