Trước yêu sách của Trung Quốc đối với 80% diện tích biển đông: Không chấp nhận đường lưỡi bò

Mưu lược của Trung Quốc trong việc thể hiện đường yêu sách 9 đoạn giống như chiếc lưỡi bò bành trướng trên biển Đông bất chấp giá trị pháp lý quốc tế, cơ sở lịch sử và không tôn trọng các quốc gia trong khu vực

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc Pháp
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!