Bản đồ đường lưỡi bò trên biển Đông: Bất chấp sự thật lịch sử và pháp lý quốc tế

Bài viết của tiến sĩ sử học phê phán Bản đồ đường lưỡi bò trên biển Đông của Trung quốc, với những yêu sách gửi cho Ủy ban ranh giới thềm lục địa của LHQ (ngày 7-5-2009), đã lộ rõ sự hám lợi về kinh tế, Trung quốc bất chấp sự thật về lịch sử, bất chấp pháp lý Quốc tế vi phạm công ước Luật biển năm 1...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hãn, Nguyên Nguyễn Nhã
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!