Đồng chí Nguyễn Văn Linh và cách mạng Việt Nam\

Sách phản ánh cuộc đời và hoạt động của đồng chí Nguyễn Văn Linh, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, nhân dân và quân đội ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Hồng Chương
Tác giả tập thể: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Đồng tác giả: Nguyễn, Khánh Bật, Trần, Hải
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 Đ455c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn