Các quy định pháp luật về thuế, phí và lệ phí (năm 2000-2001)

Sách giới thiệu các quy định về thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà đất và các loại phí, lệ phí. Nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng lưu thông hàng hóa, và dịch vụ, bảo đảm công bằng xã hội, tăng nguồn lực cho đất nước trong quá trình đẩy mạnh CNH-HĐ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.04 C101q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn