Sự tích trầu cau nói về thời đại nào?

Đây là sự tích xảy ra vào đầu đời Hùng Vương, khi xã hội đã định hình là xã hội phụ hệ, sự giao thoa giữa hai giai đoạn lịch sử và cũng là một lời cáo chung cho các quan hệ tính giao lỗi thời đó, đã làm nên sự tích trầu cau

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Thiết
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!