Một đường lưỡi bò vô căn cứ

Nội dung trao đổi với báo Tuổi trẻ của Thạc sĩ Hoàng Việt, người chuyên nghiên cứu về đường lưỡi bò về sự phi lý kể cả hai góc độ lịch sử và pháp lý quốc tế khi Trung quốc thể hiện bản đồ đường lưỡi bò âm mưu thôn tính biển đông...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lam Điền
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!