Những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn soạn thảo văn bản và công tác văn thư lưu trữ

Sách tập hợp nhiều văn bản, hướng dẫn nghiệp vụ, soạn thảo văn bản và công tác văn thư lưu trữ nhằm phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo; chỉ đạo và giúp cho việc lưu giữ bảo quản, khai thác tốt nguồn thông tin

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 652 Nh556v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn