Trao đổi thêm về niên đại thời Hùng Vương

Bài viết trao đổi về niên đại của thời kỳ Hùng Vương.Đây là nhà nước thân dân, dựa vào dân đánh giặc và làm thủy lợi, không phải là nhà nước chiêm hữu nô lệ, do vậy không thể tán thành niên đại văn hóa khảo cổ Gò Mun là tương ứng với thời đại Hùng Vương...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ Bang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!