Thông qua Báo cáo quốc gia về tình hình thực hiện quyền con người của Việt Nam

Ngày 24-9-2009, tại Giơ-ne-vơ, Hội đồng nhân quyền LHQ đã thông qua Báo cáo quốc gia về tình hình thực hiện quyền con người ở Việt nam trong khuôn khổ cơ chế Báo cáo kiểm điểm định kỳ (UPR) của LHQ. Thay mặt nhà nước VN Thứ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Châu tham dự và phát biểu tại Hội đồng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
LHQ
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!