Thực thi Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003: Bất cập từ nhiều phía

Đoàn Luật sư tp.Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học: Bộ luật Tố tụng hình sự, những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung. Nhiều ý kiến cho rằng các quy định hiện thời chỉ là hình thức khó thực hiện vì bất cập từ nhiều phía

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Thư
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!