Nguyễn Trãi - Toàn tập tân biên\

Sách mô tả cuộc đời hoạt động của Nguyễn Trãi từ lúc còn chiến đấu chống quân Minh đến khi thành công ra làm quan và ở ẩn tại Côn Sơn. Tác phẩm văn chính luận, một tuyên cáo của Lê Lợi có tính chất nhà nước. Bài thơ được viết bằng chữ Hán và đã dịch sang tiếng Việt...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Kiều, Thu Hoạch
Đồng tác giả: Bùi, Kỷ, Mai, Quốc Liên, Nguyễn, Khuê
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.922 Ng527t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn