Sức sống mãnh liệt của một Thủ đô đổi mới: Kỷ niệm 999 năm Thăng Long - Hà Nội

Về thành tựu 55 năm phấn đấu trưởng thành của Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước đang nỗ lực trong công cuộc đổi mới và đẩy nhanh các tiến độ công trình phục vụ cho kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Bảo Hà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!